GENERELLE SPØRGSMÅL

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Netbankforsikring generelt.

 

I tilfælde af fortolkningstvivl er det til enhver tid forsikringsbetingelserne, der er gældende. Du kan se forsikringsbetingelserne her (pdf).

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svaret på, er du altid velkommen til at kontakte os på netbankforsikring@marsh.com, og vi tilstræber at svare dig hurtigst muligt.

 

Q: Skal jeg tegne en Netbankforsikring som privatkunde?

A: Det er pengeinstituttet, der som udgangspunkt dækker tab ved netbankindbrud for privatkunder. Sagt på en anden måde, så skal du ikke have en netbankforsikring som privatperson, med mindre din bank specifikt har sagt andet.

 

Q: Skal jeg tegne en Netbankforsikring, hvis jeg er alene i virksomheden?

A: Virksomheder (også enkeltmandsvirksomheder) er som udgangspunkt ikke dækket i forbindelse med netbankindbrud i virksomhedens netbank.

Det er op til virksomheden og dens pengeinstitut at aftale, hvem der skal dække tab ved indbrud i virksomhedens netbank, og i de fleste erhvervskundeaftaler er det virksomheden selv, der skal bære tabet ved netbankindbrud. Derfor bør virksomheden overveje at tegne en Netbankforsikring for at imødegå denne risiko.

Med en Netbankforsikring sikrer du virksomheden mod økonomisk tab som følge af indbrud i netbanken. Netbankforsikringen dækker desuden rimelige udgifter, i forbindelse med anmeldelsen, så du stort set holdes skadesfri.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

GENERELLE SPØRGSMÅL

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål til Netbankforsikring generelt.

 

I tilfælde af fortolkningstvivl er det til enhver tid forsikringsbetingelserne, der er gældende. Du kan se forsikringsbetingelserne her (pdf).

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svaret på, er du altid velkommen til at kontakte os på netbankforsikring@marsh.com, og vi tilstræber at svare dig hurtigst muligt.

 

Q: Skal jeg tegne en Netbankforsikring som privatkunde?

A: Det er pengeinstituttet, der som udgangspunkt dækker tab ved netbankindbrud for privatkunder. Sagt på en anden måde, så skal du ikke have en netbankforsikring som privatperson, med mindre din bank specifikt har sagt andet.

 

Q: Skal jeg tegne en Netbankforsikring, hvis jeg er alene i virksomheden?

A: Virksomheder (også enkeltmandsvirksomheder) er som udgangspunkt ikke dækket i forbindelse med netbankindbrud i virksomhedens netbank.

Det er op til virksomheden og dens pengeinstitut at aftale, hvem der skal dække tab ved indbrud i virksomhedens netbank, og i de fleste erhvervskundeaftaler er det virksomheden selv, der skal bære tabet ved netbankindbrud. Derfor bør virksomheden overveje at tegne en Netbankforsikring for at imødegå denne risiko.

Med en Netbankforsikring sikrer du virksomheden mod økonomisk tab som følge af indbrud i netbanken. Netbankforsikringen dækker desuden rimelige udgifter, i forbindelse med anmeldelsen, så du stort set holdes skadesfri.

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

Uanset hvilken forsikringssum du køber, indeholder din forsikring følgende dækninger

 • Adgang fra enhver person med fuldmagt til virksomhedens konti

 • Ingen begrænsning af antal ansatte

 • Også ved brug af mobiltelefon og tablets

 • Alle datterselskaber

 • Alle konti i danske pengeinstitutter

 • Tab af penge indestående på virksomhedens konti inkl. kassekredit

 

"Sikkerhed og tryghed gør, at vi
kan fokusere på drift, effektivitet og
ikke skal bekymre os om tyveri.